Bright Orange

Zekerheid over economische waarde

Als u een onderneming wilt aankopen of verkopen, kunt u er niet omheen. De economische waarde van de onderneming moet op deskundige wijze worden vastgesteld, voordat u daadwerkelijk in onderhandeling gaat. BrightOrange ondersteunt u daarbij: het analyseren van economische waarde is de harde kern van onze dienstverlening. Die expertise zetten wij ook in bij waarderingsvraagstukken in geschillen. U kunt hierbij denken aan gerechtelijk deskundigenonderzoek en (forensische) mediation. Ook verzorgen onze Register Valuators onafhankelijke waarderingen, fairness opinions en second opinions.

Dit doen wij voor u

BrightOrange helpt zijn cliënten op de volgende manieren:

• Onze M&A-cliënten ondersteunen wij gedurende het gehele aan- of verkooptraject. Dit levert een optimaal (ver)koopresultaat op
• Voor de rechterlijke macht stellen wij een helder deskundigenbericht op
• Advocaten krijgen van ons de economische argumentatie in handen waarmee procedures worden gewonnen
• Ruziënde aandeelhouders of echtelieden reiken wij oplossingen aan in plaats van kostbare procedures
• Aan financiële professionals leveren wij ‘state of the art’-waarderingsrapporten waarmee zij direct uit de voeten kunnen

BrightOrange heeft vestigingen in Amsterdam, Houten en Zwolle. BrightOrange werkt zowel landelijk als internationaal. Wij zijn een onafhankelijke partij, die zich sterk heeft gespecialiseerd in de begeleiding van aan- en verkoop van ondernemingen. Onze cliënten zijn doorgaans DGA’s van middelgrote ondernemingen.

Aanbieder

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bright Orange”