Pensioenadvocatuur

Aanbieder

Gommer en Partners Pensioen Advocaten

Gommer & Partners Pensioen Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Gommer & Partners Pensioen Advocaten streeft een zo hoog mogelijke transparantie na. Het is immers van belang…

Gommer & Partners pensioenadvocatuur

Pensioenadvocatuur! Voorkomen is beter dan genezen.

De belangen – zowel materieel als immaterieel – in pensioenland zijn enorm. De nationale wetgeving wordt steeds ingewikkelder en bovendien kent de Europese regelgeving een toenemende dominantie.  De discrepantie tussen de uitvoering van pensioenregelingen en de beleving van pensioengerechtigden wordt steeds groter. De spanning met betrekking tot de verantwoordelijkheid tussen uitvoerders, werkgevers en werknemers neemt – zeker door de samenstelling van beleggingsportefeuilles – verontrustende vormen aan. Uitspraken van het Europese Hof vormen voedingsbodems voor, in potentie, enorme aansprakelijkheidclaims. Om te anticiperen op deze ontwikkelingen, problemen te voorkomen en de grote belangen van alle partijen veilig te stellen, is in 2001 Gommer & Partners Pensioen Advocaten* opgericht.

Inmiddels is een professioneel team ontstaan, dat bestaat uit 5 zeer ervaren pensioenadvocaten en een juridisch medewerker.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pensioenadvocatuur”